Διαδικασία παραγωγής

1. Το εργοστάσιό μας

2. υλικό QC

2. υλικό QC

3. Κοπή

3. Κοπή

3. Κοπή

4. Πρώτο στίλβωση

5. Συναρμολόγηση

6. κόλλα

7. QC

8. Καρφιά

9. στίλβωση

10. QC

11. Κινήστε τους μεντεσέδες και το κούμπωμα

12. χρήματα

12. Χρώμα πεθαίνει

13. Χαρακτική

13. χάραξη με λέιζερ

14. QC

14. QC

15. Έτοιμο για συσκευασία

16. Υλικό συσκευασίας

16. Συσκευασία

17. Καλά συσκευασμένο

18. φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων

[W7JRD]MW1MZJMF_0X~3D29